Venujte nám 2% na podporu našich aktivít !

Sep.07.2017

Údaje, ktoré potrebujete poznať: Názov: Archivarium - združenie na zachovanie a ochranu historického a kultúrneho dedičstva. Právna forma: občianske združenie. IČO: 42 184 576. Sídlo: Detvianska 2/A, 831 06 Bratislava. Ďakujeme !