späť
Najstaršia loď na Dunaji, 105 ročný Propeler prežil povodeň 2013 bez najmenšej ujmy.

105 ročný Bratislavský Propeler, ktorý bol po rozsiahlej a celkovej rekonštrukcii v apríli roku 2012 uvedený do svojej novej životnej púte ako Plávajúca galéria svetoznámeho amerického maliara slovenského pôvodu Adolfa Bencu, prežil Bratislavskú povodeň bez akejkoľvek ujmy.

Staručký Propeler bol pritom najťažšie skúšanou loďou na pravom brehu Dunaja počas uplynulej povodne.

Táto najstaršia lodička, ktorá je jedným z troch mestotvorných prvkov Bratislavy a ktorá je synonymom riečnej plavby na Slovensku a najmä v Bratislave je totiž vyviazaná na tom istom mieste, kde ona počas celého svojho aktívneho života pristávala na Petržalskej strane Dunaja.

Toto pre Propeler a pre Bratislavu charakteristické miesto je miestom, kde Propeler bol a aj teraz je najviac vytlačenou loďou smerom do stredu plavebnej dráhy Dunaja.

Tento prúd Dunaja je v mieste, kde Propeler stojí, ďaleko silnejším a mohutnejším ako prúd bližší ku brehu.

Ďaleko mladšie dámy nad, ako aj pod Propelerom, pretancovali tohoročný valčík na krásnom modrom Dunaji s pootĺkanými kolenami.

Propeler, tento staručký a najstarší tanečník, aj dnes predviedol ako sa na Dunaji tancovalo za monarchie, za prvej republiky a predviedol, ako sa dá elegantne a pre radosť Bratislavčanov a hostí Bratislavy elegantne tancovať aj dnes.

Lodník, a tiež technický pracovník Adolf Benca Académie Jozef Pytel, počas celej povodne palubu Propelera neopustil. On držal svoju službu na Propeleri aj vtedy, keď voda na Dunaji dosiahla a prekonala historický rekord a dosiahla viac ako 10 metrovú výšku. Pri tomto vodostave sa dole Dunajom tlačila taká riava, taká energia, ktorú reprezentovalo 10,5 milióna litrov vody za sekundu. Táto riava a sila Dunaja ovšem nehladkala trup Propelera ako hojivé Piešťanské bahno. Tento zápas Dávida s Goliášom - to bola iná mela.

Státisíce Bratislavčanov na vlastné oči a milióny televíznych divákov prostredníctvom obrazovky videlo a sú svedkami tých stoviek a tisícov stromov, pňov, kmeňov, odtrhnutých bójí, ktoré sa valili na svojej nedobrovoľnej ceste dolu Dunajom počas tejto povodne. Koľké z týchto ťažkých veľakrát mnohotonových predmetov čelne vrazilo do Propelera? Toto číslo dnes, keď voda klesla a slnko vyšlo, už nik nespočíta. Aj Jožko Pytel to prestal počítať, keď počet nárazov dosiahol číslo 3000. Potom, potom už len poručeno Pánu Bohu.

Sme hrdí na Bratislavu. Sme hrdí na Propeler.

Sme hrdí na názov Propelera, ktorý v tejto časti svojho života nesie názov Slovakeana.sk.

Sme hrdí na malého veľkého muža Jožka Pytela. On je hrdinom všedných dní ako aj hrdinom chvíl výnimočných.

Povodeň na Dunaji v Bratislave v roku 2013 naisto takou výnimočnou chvíľou bola.

Sme šťastní.

Sme šťastní z toho, že 105 ročný Propeler túto povodeň bez ujmy prežil, ako aj z toho,  že kolekcia obrazov, ktorá sa na Propeleri počas povodne nachádzala,  bez ujmy prežila.

Sme šťastní, že prežil správca lode Jožko Pytel, a tiež z toho, že túto povodeň prežil medzinárodne akceptovaný projekt Plávajúce galérie Adolfa Bencu.

Sme šťastní aj preto, že Bratislavčania, ako aj televízny diváci, mohli počas povodne tento valčík Propelera na vlnách Dunaja vidieť.

Tieto slová o šťastí vyslovujeme preto, lebo zanedlho sa 105 ročný Propeler, ako Plávajúca galéria Adolfa Bencu vydá na púť svojimi vodnými cestami smerom proti prúdu Dunaja a kanálom Rýn-Mohan-Dunaj do akvatórií západnej Európy.

Propeler ako plávajúca malba a galéria ako malby v malbe je pozývaný na  hosťovanie do všetkých významných miest a prístavov západnej Európy.

Veríme, že 105 ročný Bratislavský Propeler bude dôstojným vyslancom tak Slovenského umenia ako aj Slovenského lodiarstva.