Objavuj fotografie, obrazy, listy, kníhy, známky, ...

databáza objektov

Text:  
Jazyk:
Typ:
Oblasť:
Najviac pozerané
Najnovší obsah
časová os
1280
2020

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografia výstrižku z novín, 17. november 1989, generálny tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš navštívil MZŠ v Prahe.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografia výstrižku z novín Smena zo 16.11.1989, svedectvá dokresľujúce udalosti 17. novembra 1989.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografia ručne kreslených plagátov.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografie ručne kreslených plagátov, Nežná revolúcia 1989, nechceme KGB v ŠTB, žiadosť o demisiu vlády.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografie ručne kresleného plagátu, Nežná revolúcia 1989, referendum o majetku komunistickej strany.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografia dokumentu s textom slovenskej hymny, Janko Matuška, Nežná revolúcia 1989.
Dátum: 1989

základné informácie

Sme členom Europeana Network

Projekt Europeana vznikol za účelom sprístupnenia Európskeho kultúrneho a historického dedičstva verejnosti. Je to výsledok spoločného úsilia niekoľkých európskych kultúrnych inštitúcií,

 

Slovakeana.sk

Projekt slovakeana.sk vznikol v roku 2010 v archíve Spolku svätého Vojtecha v Trnave ako neziskový projekt, ktorý nadväzuje na medzinárodný projekt Europeana a dopĺňa ho o unikátne hmotné a nehmotné historické a kultúrne diela a objekty, nachádzajúce sa na území Slovenska.

novinky

Nápisy na stene 1989

Pripomeňte si s nami november 1989 prostredníctvom unikátnej kolekcie "Nápisy na stene 1989". Nájdete ich na našej časovej osi v časti 1981 - 2000. Pamätáte si ešte časopis "Mladý svět" ? Čoskoro zverejníme novembrové vydanie z roku 1989.

 

Venujte nám 2% na podporu našich aktivít !

Údaje, ktoré potrebujete poznať: Názov: Archivarium - združenie na zachovanie a ochranu historického a kultúrneho dedičstva. Právna forma: občianske združenie. IČO: 42 184 576. Sídlo: Detvianska 2/A, 831 06 Bratislava. Ďakujeme !