Objavuj fotografie, obrazy, listy, kníhy, známky, ...

databáza objektov

Text:  
Jazyk:
Typ:
Oblasť:
Najviac pozerané
Najnovší obsah
časová os
1280
2020

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografia výstrižku z novín, 17. november 1989, generálny tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš navštívil MZŠ v Prahe.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografia výstrižku z novín Smena zo 16.11.1989, svedectvá dokresľujúce udalosti 17. novembra 1989.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografia ručne kreslených plagátov.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografie ručne kreslených plagátov, Nežná revolúcia 1989, nechceme KGB v ŠTB, žiadosť o demisiu vlády.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografie ručne kresleného plagátu, Nežná revolúcia 1989, referendum o majetku komunistickej strany.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografia dokumentu s textom slovenskej hymny, Janko Matuška, Nežná revolúcia 1989.
Dátum: 1989