Objavuj fotografie, obrazy, listy, kníhy, známky, ...

databáza objektov

Text:  
Jazyk:
Typ:
Oblasť:
Najviac pozerané
Najnovší obsah
časová os
1280
2020

List Andreja Hlinku

Autor: Hlinka Andrej
Popis: Rukopis listu Andreja Hlinku adresovaný správcovi Spolku sv. Vojtecha v Trnave Mons. Pöstényimu s jeho vlastnoručným podpisom
Dátum: 1925

List Andreja Hlinku

Autor: Hlinka Andrej
Popis: Rukopis listu Andreja Hlinku adresovaný správcovi Spolku sv. Vojtecha v Trnave Mons. Pöstényimu s jeho vlastnoručným podpisom
Dátum: 1936

List Andreja Hlinku

Autor: Hlinka Andrej
Popis: Rukopis listu Andreja Hlinku adresovaný správcovi Spolku sv. Vojtecha v Trnave Mons. Pöstényimu s jeho vlastnoručným podpisom
Dátum: 1928

List Andreja Hlinku

Autor: Hlinka Andrej
Popis: Korešpondencia Andreja Hlinku správcovi Spolku sv. Vojtecha Mons. Postenyimu
Dátum: 1924

List Andreja Hlinku

Autor: Hlinka Andrej
Popis: Korešpondencia Andreja Hlinku správcovi Spolku sv. Vojtecha Mons. Postenyimu
Dátum: 1924

Pohľadnica Andreja Hlinku

Autor: Hlinka Andrej
Popis: Pohľadnica Andreja Hlinku
Dátum: 1924