Objavuj fotografie, obrazy, listy, kníhy, známky, ...

databáza objektov

Text:  
Jazyk:
Typ:
Oblasť:
Najviac pozerané
Najnovší obsah
časová os
1280
2020

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografie ručne kreslených plagátov, Nežná revolúcia 1989, nechceme KGB v ŠTB, žiadosť o demisiu vlády.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografie ručne kresleného plagátu, Nežná revolúcia 1989, referendum o majetku komunistickej strany.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografia dokumentu s textom slovenskej hymny, Janko Matuška, Nežná revolúcia 1989.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografia ručne kresleného plagátu, Nežná revolúcia 1989, ľudové milície.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografia ručne kresleného plagátu, štrajk študentov, Nežná revolúcia 1989.
Dátum: 1989

Nápisy na stene 1989

Autor: Labath Milan
Popis: Strana z knižnej publikácie, fotografiu výstrižku z novín z 26.12.1989, štrajkujúci študenti, Nežná revolúcia 1989.
Dátum: 1989