Objavuj fotografie, obrazy, listy, kníhy, známky, ...

databáza objektov

Text:  
Jazyk:
Typ:
Oblasť:
Najviac pozerané
Najnovší obsah
časová os
1280
2020

Rakúsko-maďarská monarchia v slove a obraze

Autor: Neznámy
Popis: Bratislava - Pozsony
Dátum: 1890

Rakúsko-maďarská monarchia v slove a obraze

Autor: Neznámy
Popis: Nádvorie Fantiškánskeho kláštora a kaplnky sv. Jána v Bratislave
Dátum: 1890

Rakúsko-maďarská monarchia v slove a obraze

Autor: Neznámy
Popis: Bratislavský pamätník korunovácie
Dátum: 1890

Rakúsko-maďarská monarchia v slove a obraze

Autor: Neznámy
Popis: Bratislava - Pozsony
Dátum: 1890

Rakúsko-maďarská monarchia v slove a obraze

Autor: Neznámy
Popis: Oravský hrad v noci
Dátum: 1890

Rakúsko-maďarská monarchia v slove a obraze

Autor: Neznámy
Popis: Bratislavský hrad, pohľad z hory oproti
Dátum: 1890