Objavuj fotografie, obrazy, listy, kníhy, známky, ...

databáza objektov

Text:  
Jazyk:
Typ:
Oblasť:
Najviac pozerané
Najnovší obsah
časová os
1280
2020

Známka z roku 1993

Autor: Činovský M.
Popis: Známka z roku 1993 s prvým prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom
Dátum: 1993

Známka z roku 1993

Autor: Činovský M.
Popis: Známka z roku 1993 so štátnym znakom Slovenskej republiky
Dátum: 1993

Známka z roku 1965

Autor: J. Herčík / J. Lesler
Popis: Známka z roku 1965 mesto Brno
Dátum: 1965

Známka z roku 1963

Autor: J. Herčík / J. Lesler
Popis: Známka z roku 1963 mesto Cheb
Dátum: 1963

Známka z roku 1969

Autor: Neznámy
Popis: Známka z roku 1969 na počesť 100 rokov železníc České budejovice - Plzeň
Dátum: 1969

Známka z roku 1969

Autor: A. Brunovský / J. Herčík
Popis: Známka z roku 1969 na počesť 50 rokov Slovenského národného divadla
Dátum: 1969