Objavuj fotografie, obrazy, listy, kníhy, známky, ...

Europeana

Projekt Europeana vznikol za účelom sprístupnenia Európskeho kultúrneho a historického dedičstva verejnosti. Je to výsledok spoločného úsilia niekoľkých európskych kultúrnych inštitúcií, ktorý bol spustený v roku 2008 za podpory šiestich čelných predstaviteľov zakladajúcich štátov a Európskej komisie.

Europeana predstavuje jednoduché, multilingválne prístupové miesto k európskemu kultúrnemu dedičstvu v digitálnej podobe. Podporuje vyhľadávanie, objavovanie a skúmanie doposiaľ nesprístupnených objektov z fondov európskych archívov, knižníc, múzeí a galérií, ako aj ich vzájomné zdieľanie medzi užívateľmi. K najväčším prispievateľom digitálneho obsahu do Europeany patrí Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Španielsko.

Iniciatívu, ako aj ďalší rozvoj projektu Europeana podporuje aj tzv. Reflekčná skupina pracujúca pri Európskej komisii, ktorá dňa 10.1.2011 predložila podpredsedníčke Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroes správu o digitalizácii európskeho kultúrneho dedičstva. V správe sa členské štáty EÚ okrem iného vyzývajú, aby sprístupňovali online zbierky zo všetkých knižníc, archívov a múzeí za účelom uľahčenia prístupu k európskemu kultúrnemu dedičstvu a znalostiam. Správa taktiež vyjadruje podporu verejno-súkromných partnerstiev zameraných na digitalizáciu, ktoré majú zabezpečiť efektívnu a rýchlu  digitalizáciu, ktorej výsledkom musí byť cezhraničný prístup k digitalizovanému materiálu pre všetkých.

Podporu projektu vyjadrila aj viceprezidentka Európskej komisie Neelie Kroes