Objavuj fotografie, obrazy, listy, kníhy, známky, ...

Pridajte sa

Ďakujeme, že aj  Vy máte záujem zapojiť sa do projektu slovakeana.sk a uchovať ojedinelé historické objekty nie len pre budúce generácie, ale aj pre bádateľsku súčasnosť. V súčasnosti čakajú na svojich patrónov  nasledovné historické objekty:

 

Želiezovská archeologická zbierka

Prosím, v prípade Vášho záujmu kontaktujte :

E-mail: archivarium@slovakeana.sk